. سمپاش پشت تراکتوری
1401/03/28 ساعت 16:25:21

سمپاش پشت تراکتوری

 

 سمپاش پشت تراکتوری

 

در کشاورزی برای مرحله داشت محصول که همان حفظ و نگهداری محصول می باشد از سمپاش های مختلفی استفاده می شود که یکی از عمده انواع سمپاش ، سمپاش های پشت تراکتوری است. 

 سمپاش های پشت تراکتوری دارای انواع مختلفی می باشند که از جمله آن ها شامل سمپاش های پشت تراکتوری بالدار لانسدار و توربینی هستند.


 اجزای اصلی در این گونه سمپاش ها شامل:.

 الف – پمپ سمپاش

 ب – مخزن و لیتراژ آن

 ج - شاسی

 د – عملگر های سمپاش یا نوع وسیستم سمپاش

 

یک سمپاش پشت تراکتوری مناسب باید متناسب با موارد ذیل انتخاب شود:


·  نوع محصول کاشت شده

·   نوع سم

·   متراژ زمین

·   ابعاد زمین

 

ــ سمپاش پشت تراکتوری بالدار یکی از پر کاربرد ترین نوع سمپاش های زراعی می باشد که شاسی سمپاش به صورت سوار شونده یا کششی پشت تراکتور حمل می شود

 بال های سمپاش به صورت لولایی جمع و باز می شوند تا در زمان غیر سمپاشی فضای کمتری را اشغال نماید .


بال سمپاش در ایران بین 6 تا 24 متر ارائه می شود که باتوجه به نیاز انتخاب می گردد .


 در زمان سمپاشی بال سمپاش به صورت دستی یا هیدرولیکی باز می شود و با حرکت تراکتور در زمین عمل سمپاشی صورت می گیرد .ــ سمپاش پشت تراکتوری لانسدار جهت سمپاشی مزارع و باغات می باشد که فرد با در دست داشت لانس وارد زمین می شود و کار سمپاشی را انجام می دهد .

 این گونه سمپاش ها یکی از قدیمی ترین انواع سمپاش های پشت تراکتوری می باشد که در ایران یکی از پر مصرفترین نوع سمپاش ها به حساب می آید .


 

ــ سمپاش های پشت تراکتوری توربینی در جهت افزایش مکانیزاسیون سیستم سمپاشی وارد بازار ایران شد تا سرعت و کیفیت در کنار کاهش هدر رفت سم در سمپاشی به ارمغان آید .

سمپاش پشت تراکتوری توربینی شامل سمپاش های توربولاینر زراعی و اتومایزر باغی هستند .