. پروانه ثابت فن سمپاش توربینی باغی
1400/08/10 ساعت 12:25:08

بهبود عملکرد فن سمپاش توربینی باغی

این مقاله در توضیح اهمیت نصب پره های ثابت در  ورودی فن سمپاش های توربینی باغی نگارش شده است. مطالب این مقاله به دو بخش زیر تقسیم می شود:


الف) مزایای نصب پره های توضیع کننده هوا در ورودی فن سمپاش


ب) توضیحی پیرامون دلایل و چگونه رخ دادن این مزایا 


الف) مزایای پره های ثابت پخش کننده هوا 


مزایای نصب این پره ها در ورودی فن و قبل از پروانه فن عبارتند از:


1-افزایش هوای خروجی (باد دهی)  فن سمپاش


 2-کاهش مکش شاخ و برگ درختان و همچنین گرد و خاک  و آشغال به داخل فن 


3- افزایش بازدهی فن


4- کاهش مصرف سوخت تراکتور


5- کاهش سروصدای فن


6- افزایش عرض پاشش سمپاش                        


7-یکنواختی میزان هوای خروجی از دریچه های مختلف


8-عدم آشفتگی زیاد هوای خروجی از فن و پاشش یکنواخت تر آن


                                                                                                           

                                                                                                                                                                


ب) چگونگی تاثیر پره های ثابت بر عملکرد فن 


برای توضیح چگونگی تاثیر این پره ها بر روی عملکرد سمپاش، ابتدا باید یک شناخت اجمالی از فن های محوری داشت. فن های محوری فن هایی هستند که از آن


ها فقط برای جابه جایی حجم زیادی از هوا استفاده می شود و تغییر فشار چندانی در آن ها رخ نمی دهد. در مقابل فن های گریز از مرکز معمولا برای افزایش


فشار استفاده می شوند؛ مانند فن سمپاش های توبولاینر زراعی.


جریان هوا در فن های گریز از مرکز به صورت شعاعی بوده اما در فن های محوری به صورت محوری و در طول فن و در راستای محور فن می باشد. در فن های


محوری جریان هوا به صورت تقریبا شعاعی از لبه ی پره ها وارد می شوند به همین دلیل معمولا قبل از پروانه فن های محوری یک محفظه ی استوانه ای یا


مخروطی قرار داده می شود که جریان های شعاعی هوا را جمع آوری نموده و به صورت محوری به سمت پروانه محرک فن هدایت کند. همچنین بر روی هر یک از


پره های پروانه فن یک جریان هوا به سمت نوک پره ها به دلیل اختلاف شعاع از مرکز یا همان طول پره های پروانه اتفاق می افتد که به همین دلیل پروانه های


فن های محوری در نزدیکی محور زاویه بیشتر نسبت به نوک آن به دور خود پیچیده اند تا تقریبا جریان بدون چرخشی بر روی پروانه فن ایجاد شود.


پس از بر خورد جریان هوا به پره های محرک پروانه فن، پروانه با چرخش خود در اطراف هر پره یک سمت پر فشار و یک سمت خلا یا مکش  هوا را به وجود می


آورد که باعث مکش هوای بیرون به داخل در یک سمت پره و همچینین افزایش فشار هوای سمت دیگر پره و هدایت آن به سمت خارج فن می شود.


پس بنابراین انرژی حاصل از چرخش پروانه فن به دو بخش تقسیم می شود؛ بخشی صرف افزایش فشار هوای ورودی و بخشی صرف هدایت هوای ورودی به


سمت خارج؛ به عبارت دیگر بخشی از انرژی چرخشی فن صرف افزایش فشار و مابقی صرف دبی و جریان هوای تولیدی توسط فن می شود. همانطور که گفته شد


فن های محوری برای جابه جایی حجمی از هوا به استفاده می شود و هدف از استفاده آن ها تولید دبی جریان هوا می باشد و نه افزایش فشار هوا. بنابراین هرچه


از عواملی که باعث افزایش فشار هوای ورودی می شود و در نتیجه باعث کمتر شدن دبی جریان هوای خروجی از فن می شود، جلوگیری کرد عملکر فن مطلوب تر


و به خواسته ی ما نزدیک تر می شود.


یکی دیگر از پیشامد های نامطلوبی که در فن های محوری رخ می دهد ایجاد جریان چرخشی هوا بر روی پره های پروانه فن و همچنین جریان چرخشی در هوای


ورودی به فن می باشد. هر چه جریان هوا چرخش کمتری داشته باشد اتلاف در فن کمتر بوده و بازدهی آن افزایش می یابد و در نتیجه توان مصرفی آن کاهش


می یابد. یکی از دلایل ایجاد جریان چرخشی در فن های محوری، زاویه برخورد جریان با پره های پروانه فن می باشد که موجب اتلاف و چرخش جریان می شود.


بنابراین دو پدیده نامطلوب جریان چرخشی هوا و برخورد جریان هوا با زاویه زیاد با پره های پروانه، در فن های محوری وجود داشته که کاهش هر یک از آن ها


باعث بهبود عملکرد و افزایش خروجی و راندمان فن می شود.


نصب پره های ثابت در ورودی فن باعث ایجاد یک حرکت چرخشی کنترل شده در جریان ورودی فن می شود؛ یعنی چرخش بیش از اندازه ی جریان هوا را کم


کرده و باعث حرکت جریان هوا در یک راستای تقریبا مستقیم می شود. به این ترتیب افزایش فشار جریان هوا بدون تغییر در دبی جریان هوا کاهش می یابد و


این به معنای کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی و در نتیجه افزایش بازدهی فن می باشد. 


پره های ثابت کارشان جهت دهی مناسب به هوای ورودی می باشد و جریان هوا را به گونه ای هدایت می کنند که کمترین زاویه برخورد با پروانه ی فن را داشته


باشند و یا حتی زاویه جریان هوا با پروانه فن را صفر کنند. بنابراین نصب این پره های هادی مانع آشفتگی هوا و در نتیجه افت انرژی در فن و افزایش راندمان


آن می شود. 


بنابراین نصب پره های پخش کننده و هدایت کننده هوا بر روی فن سمپاش باغی باعث افزایش بازدهی و کاهش تلفات فن می شود. افزایش راندمان فن، یعنی


کاهش توان و انرژی مصرفی فن( در نتیجه کاهش مصرف سوخت تراکتور) با حفظ دبی خروجی جریان هوا و سرعت چرخش فن. 


شما می توانید با نصب این پره ها بر روی فن سمپاش باغی خود از مزایای مذکور در بالا بهره مند شوید. نصب این پره ها نیز به آسانی با پیچ و مهره بر روی تمامی


فن های سمپاش توربینی باغی، در دو اندازه ی قطر فن 75 و 90 سانتی متر انجام می شود. جنس این پره های استیل می باشد و به یک استوانه پلی اتلین که در


مرکز توربین قرار می گیرد نصب می شود .